36 convocatòries actives
fins 07/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MEDICINA I DERMATOLOGIA (ICMID) - 32421-3011
Malalties Infeccioses
fins 07/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON) - 32429-3012
Ginecologia
fins 09/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON). MATERNOFETAL - 32432-3014
Maternofetal
fins 09/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDIM). - 32434-3016
Hepatologia
fins 14/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MEDICINA I DERMATOLOGIA (ICMID) - 32433-3015
MALALTIES INFECCIOSES