26 convocatòries actives
fins 10/05 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON) - 31635-2859
Neonatologia
fins 26/05 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Neurociències (ICN) - 31630-2871
Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil