46 convocatòries actives
fins 18/11 2019
Especialista a l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM). - 114-2553
Hepatologia
fins 18/11 2019
Especialista a l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM). - 19402-2555
Cirugia Hepàtica i Trasplantament
fins 02/12 2019
Especialista a l’Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques (ICMHO). - 765-2568
Oncologia Radioteràpica