36 convocatòries actives
fins 20/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MEDICINA I DERMATOLOGIA (ICMID) - 32449-3020
MEDICINA PREVENTIVA I EPIDEMIOLOGIA
fins 27/12 2021
ESPECIALISTA SÈNIOR A L’INSTITUT CLÍNIC DE MEDICINA I DERMATOLOGIA (ICMID) - 32451-3022
MALALTIES INFECCIOSES
fins 28/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE D’ESPECIALITATS MÈDIQUES QUIRÚRGIQUES (ICEMEQ) - 19051-3026
CIRURGIA PLÀSTICA
fins 28/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM) - 8863-3028
CIRURGIA GASTROINTESTINAL
fins 29/12 2021
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEFROLOGIA I UROLOGIA (ICNU) - 27381-3027
UROLOGIA. UNITAT DIAGNÒSTIC UROLÒGIC