36 convocatòries actives
fins 15/02 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Neurociències (ICN) - 31186-2805
Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil
fins 22/02 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMID) - 31304-2819
Malalties Infeccioses