23 convocatòries actives
fins 10/08 2020
Especialista a l'Institut Clínic Respiratori (ICR) - 30160-2709
Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria
fins 18/08 2020
Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ) - 30111-2713
Reumatologia
fins 18/08 2020
Especialista a l'Institut Clínic Respiratori (ICR) - 30049-2716
Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria