11 convocatòries actives
fins 27/01 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 28830-2611
Gastroenterologia
fins 04/02 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDIM) - 8530-2616
Hepatologia
fins 20/02 2020
Metge Especialista Assistencial d'Urgències a l'Àrea d'Urgències (AU) - 26453-2623
Urgències Medicina
fins 20/02 2020
Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ) - 26127-2624
Reumatologia
fins 09/03 2020
Especialista Assitencial D’Urgències a l’Institut Clínic De Ginecologia, Obstetricia I Neonatologia (ICGON) - 16643-2628
NEONATOLOGIA