23 convocatòries actives
fins 23/09 2020
Especialista a l'Insittut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 28106-2732
Cirurgia Gastrointestinal
fins 05/10 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - Hepatologia - 23.144-2.734
Hepatologia