48 convocatòries actives
fins 30/12 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 4557-2598
Urgències de Cirurgia General