36 convocatòries actives
fins 29/01 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Neurociències (ICN) - 10157-2802
Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil
fins 04/02 2021
Metge/ssa Especialista Assistencial d'Urgències per a l'Àrea d'Urgències - 28836-2803
Urgències Medicina
fins 04/02 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Neurociències (ICN) - 31187-2806
Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil