12 convocatòries actives
fins 04/02 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDIM) - 8530-2616
Hepatologia
fins 12/02 2020
Especialista a l'Institut de Ginecologia, Obstetricia i Ginecologia (ICGON) - 28312-2632
Medicina Maternofetal
fins 20/02 2020
Metge Especialista Assistencial d'Urgències a l'Àrea d'Urgències (AU) - 26453-2623
Urgències Medicina
fins 20/02 2020
Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ) - 26127-2624
Reumatologia
fins 09/03 2020
Especialista Assitencial D’Urgències a l’Institut Clínic De Ginecologia, Obstetricia I Neonatologia (ICGON) - 16643-2628
NEONATOLOGIA
fins 09/03 2020
Especialista Assitencial d’Urgències a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetricia i Neonatologia (ICGON). - 28050-2629
NEONATOLOGIA