Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ)

Rehabilitació
Oberta fins el 13/07/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat Medicina Física i Rehabilitació.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència  i coneixements en intervencionisme aplicat a la Rehabilitació. Infiltracions ecoguiades de l’aparell locomotor. Utilització toxina botulínica.  Coneixement i experiència en abordatge  multidisciplinar de la Rehabilitació Oncològica. Tractament lindefema en càncer de mama, cap i coll.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries