Especialista a l'Àrea del Medicament (AM)

Farmàcia
Oberta fins el 20/07/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Farmàcia.

Especialitat en Farmàcia Hospitalària .

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència i coneixements en Sistema de prescripció i validació de medicaments IPA-SAP en Onco/hematologia. Experiència i coneixement en la validació de tractaments oncològics en malalts ingressats, hospitals de dia d’Onco/hematologia i en malalt ambulatori.

Experiència i coneixement en avaluació i seguiment de tractaments oncològics de medicaments en situació especial i teràpies avançades.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, d’11:00 a 19:00 h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries