Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Onco-Hematologiques (ICMHO)

Hematologia
Oberta fins el 20/07/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Hematologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència acreditada en el tractament de pacients hematològics d’alta complexitat tant a l’àmbit d’hospitalització com ambulatori. Experiència en l’assistència de pacients amb síndrome limfoproliferatives.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 16:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries