Especialista a l'Àrea del Medicament (AM)

Farmacologia
Oberta fins el 21/07/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en  Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Farmacologia Clínica

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència acreditada en l’avaluació de protocol d’investigació clínica, tant experimentals com observacionals. Experiència acreditada en el Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica del CatSalut i en l’avaluació. Coneixements avançats de l’estadística mèdica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, d’09:00 a 17:00 h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries