Especialista a l'Institut Clínic de Dermatologia i Medicina (ICMID)

Dermatologia
Oberta fins el 27/07/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Dermatologia Mèdic-Quirúrgica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital ClÍnic de Barcelona.

Experiència en ITS. Capacitat de treball en equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda, segons programació (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital ClÍnic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries