Especialista a l'Institut Clínic Respiratori (ICR)

Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria
Oberta fins el 10/08/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en  Medicina i Cirurgia.

 

Especialitat en Al·lergologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpies de l’especialitat. Experiència en al·lèrgia i de sensibilització a fàrmacs. Al·lèrgia a aliments complexa.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible  (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries