Especialista a l'Institut Clínic Respiratori (ICR)

Cirurgia Toràcica
Oberta fins el 18/08/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Toràcica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Capacitat per realitzar tots els procediments quirúrgics de l’especialitat i consolidar el projecte d’investigació  del servei.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 15:00  (30h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries