Especialista a l'institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ)

Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial
Oberta fins el 25/08/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Plàstica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpia de l’especialitat.  Experiència de reassignació de gènere.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s)

Per col·laboració C17 de Granollers

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.

Tornar al llistat de convocatòries