Especialista al Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI)

Radiodiagnòstic
Oberta fins el 31/08/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Radiodiagnòstic.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en Neuroradiologia Diagnòstica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, segons planing 18h/S.

 

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries