Especialista a l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU)

Nefrologia
Oberta fins el 28/12/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Nefrologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en nefrologia clínica i Trasplantament .  Experiència en atenció pacient semicrític i crític. Experiència en Recerca en Nefrologia i Transplantament Renal. Capacitat de treball en equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 08:30h a 14:30h (30h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries