Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CBD)

Qualitat CDB
Oberta fins el 04/01/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Farmàcia, Química,Biologia o Bioquímica

Especialitat en Anàlisis Clínics, Bioquímica, Immunologia, Microbiologia, Hematologia o Anatomia Patològica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en sistemes de gestió de la qualitat en el Laboratori Clínic.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 hores (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries