Especialista a l’Institut Clínic de Neurociències (ICN)

Neurologia
Oberta fins el 11/01/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Neurologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència clínica, docent i/o investigadora en malaltia de Parkinson i Transtorn del Moviment. Es valorarà experiència de Parkinson prodròmica, inicial i/o genètica

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.


Tornar al llistat de convocatòries