ESPECIALISTA SÈNIOR AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDI)

Radiodiagnòstic
Oberta fins el 01/03/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Radiodiagnòstic.

Complir requisits mínims d’Especialista Sènior de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Neuroradiologia Diagnòstica. Experiència en el procés diagnòstic d’epilèpsia i processat d’imatge radiològica.  Experiència en tècniques avançades de RM.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista Sènior

Horari: Flexible matí o tarda (40h/S)

Documentació a lliurar

· Model CV Complet de l'Hospital Clínic de Barcelona, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions que es troben en el seu interior. Es pot sol·licitar a cv@clinic.cat  o bé trobar-lo a intranet.clinic.cat/comite-de-nomenament-de-comandaments /documents/ documentacio-normativa-i-cv-completCurrículum complet de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).

· Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.

· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.

· Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries