ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC D’OFTALMOLOGIA (ICOF)

Oftalmologia
Oberta fins el 01/03/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Oftalmologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Posició de 10 mesos (de l’11 de gener de 2021 al 10 d’octubre de 2021) per a cobrir una Beca i Estada Formativa corresponent al “3er Fellow de Córnea y Superficie ocular Brill Pharma”. Els candidats hauran de ser pre-seleccionats pel Comitè de Selecció de la Beca d’acord amb el procediments de l’esmentat Conveni.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar

· Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).

· Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.

· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format

· Referències concretes dels serveis on s’hagi format

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries