ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC CARDIOVASCULAR (ICCV)

Cirurgia Cardiovascular
Oberta fins el 01/03/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Cardiovascular.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en Trasplantament cardíac, cures intensives postoperatòries, cirurgia mínimament invasiva

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.  

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 15h a 19h (20h/s).

Documentació a lliurar

· Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).

· Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.

· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.

· Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries