Especialista a l’Institut Clínic de Neurociències (ICN)

Psiquiatria i Psicologia
Oberta fins el 08/03/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Psicologia.

Especialitat en Psicologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència i coneixements en Psicologia de la Salut.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries