Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Microbiologia
Oberta fins el 08/03/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Farmàcia,Biologia, Química o Bioquímica.

Especialitat en Microbiologia i Parasitologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixements en l’àmbit de la microbiologia clínica, concretament en l’àmbit de la virologia. Familiarització amb els sistemes automatitzats. Coneixements en tècniques de biologia molecular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 hores (20h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries