Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Plató Bioquímica
Oberta fins el 08/03/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Farmàcia,Biologia o Química

Especialitat en Anàlisis Clíniques, Bioquímica Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Laboratoris automatitzats de Bioquímica. Bioquímica General i urgent. Gestió de sistemes d’informació de laboratoris (SL). Sistemes de POCT.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00 hores (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries