Especialista a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)

Ginecologia
Oberta fins el 15/03/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Obstetrícia i Ginecologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Ecografia Ginecològica. Capacitat de treball en equip. Capacitat de recerca en Ginecologia.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De 08:00 a 14:00h, de dilluns a divendres (30h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries