Especialista a l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMID)

AVI
Oberta fins el 22/04/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciatura en Medicina i Cirurgia  

Especialitat en Medicina Interna.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en maneig i trasllat de malalt crític complex. Disposició per a l’atenció de pacients amb aïllament d’alt nivell. Capacitat de treball en equip

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda, segons programació  (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries