Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ)

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Oberta fins el 19/04/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en cirurgia protèsica de genoll i especialment en complicacions sèptiques de les pròtesis.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, flexible matí o tarda (40h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries