Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM)

Gastroenterologia
Oberta fins el 14/06/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia .

Especialitat en Aparell Digestiu.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en maneig del pacient ingressat amb patologia gastroenterològica. Competències en endoscòpia digestiva  diagnòstica i terapèutica. Interès per la docència i recerca en gastroenterologia.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda segons programa (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries