Especialista a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)

Ginecologia
Oberta fins el 21/06/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Obstetrícia i Ginecologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en patologia de ginecologia oncològica. Capacitat de treball en equip. Capacitat de recerca en Ginecologia Oncològica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00h a 16:00h (40h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries