Especialista a l’Institut Clínic de Neurociències (ICN)

Neurologia
Oberta fins el 21/06/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia .

Especialitat en Neurologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en gestió de donants en banc de teixits neurològics i maneig ambulatori de pacients neurològics. Es valorarà experiència en recerca en malalties neurodegeneratives

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries