Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Microbiologia
Oberta fins el 21/06/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia,Biologia, Farmàcia, Química o Bioquímica

Especialitat en Microbiologia i Parasitologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en diagnòstic microbiològic, control d’esterilitat i validació així com en tècniques de biologia molecular fonamentalment seqüenciació massiva i anàlisi del microbioma.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00h a 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries