Especialista a l’Institut Clínic de Neurociències (ICN)

Psiquiatria i Psicologia
Oberta fins el 21/06/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Psicologia .

Especialitat en Psicologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixements i experiència en atenció al trauma psíquic i tècniques psicoterapèutiques específiques per a  víctimes de violència.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (35h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries