Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Immunologia
Oberta fins el 21/06/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Biologia, Farmàcia o Bioquímica

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en teràpia cel·lular antitumoral, antiviral i tractament de malalties immunomediades. Teràpia CART 19 i CARTBCMA. Monitorització de la resposta immunològica. Tècniques de cultius cel·lulars i biologia molecular. Coneixements de la normativa reguladora d’assajos d’Immunoteràpia.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00h a 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries