ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATO-ONCOLÒGIQUES (ICMHO)

Oncologia Radioteràpica
Oberta fins el 12/07/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Física.

Especialitat en Radiofísica Hospitalària.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable en l’àrea de radioteràpia hospitalària. Dosimetria Clínica Tractaments de radioteràpia estereotàctica extracranial tant pulmonar com òssia Radioteràpia intraoperatória. Tractaments de mama en inspiració forçada.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00h (40h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.

Tornar al llistat de convocatòries