ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATO-ONCOLÒGIQUES (ICMHO).

Oncologia Radioteràpica
Oberta fins el 12/07/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Oncologia Radioteràpica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Radioteràpia hospitalària

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 16:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries