ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

Immunologia
Oberta fins el 12/07/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Biologia, Bioquímica, Ciències Biomèdiques o Farmàcia.

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència assistencial i investigadora en Immunologia del Trasplantament. Experiència en Tipificació HLA (incloent NGS) i detenció d’Al·loanticossos. Coneixement en Tècniques de Biologia Molecular i Cel·lular per Trasplantament d’òrgans i teixits.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00h a 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries