ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB).

Bioquímica i Genètica Molecular (Maternitat-IBC)
Oberta fins el 16/08/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Farmàcia, Química o Bioquímica

Especialitat en Bioquímica Clínica o Anàlisis Clínics.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència mínima de 6 mesos en projectes de cribratge poblacional. Experiència en cromatomagrafia d’alta resolució (HPLC),cromatografia de gasos i espectrometria de masses.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00h a 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries