ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil
Oberta fins el 09/08/2021 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciatura en Psicologia.

Especialitat en Psicologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Diagnòstic i Tractament en Psicologia Infantil i Juvenil. Experiència en la xarxa assistencial de salut mental infantil i juvenil.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, flexible matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries