ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC RESPIRATORI (ICR)

Immunoal·lergia
Oberta fins el 16/08/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Al·lergologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en al·lèrgia a fàrmacs i aliments.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, horari flexible, matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries