ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

IMMUNOLOGIA
Oberta fins el 25/10/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Farmàcia.

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en Immunologia Cel·lular (incloent proliferació limfocitària). Experiència en Immunoteràpia i Immunologia tumoral. Experiència en Control de qualitat de pacients i mostres en les sales del CDB. Experiència en la producció de teràpies avançades.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00h a 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries