ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

NEUROCIRURGIA
Oberta fins el 26/10/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia 

Especialitat en Neurocirurgia 

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en neurocirurgia general. Experiència en endoscòpia de base de crani. Experiència en guàrdies d'urgències de neurocirurgia.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 12.00h a 16.00h  (20 h/s) 

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries