ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC CARDIOVASCULAR (ICCV)

Cardiologia
Oberta fins el 08/11/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cardiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en insuficiència cardíaca, miocardiopaties familiars i adquirides i ecocardiografia

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.  

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 08h a 16h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries