ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC CARDIOVASCULAR (ICCV)

Cirurgia Cardiovascular
Oberta fins el 22/11/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Cardiovascular.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Cirurgia Cardíaca mínimament invasiva. Postoperatori en cirurgia cardiovascular. Treball per processos en l’àmbit cardiovascular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.  

Categoria professional: Especialista

Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 08:00 a 12:00h i divendres de 08h a 11h (15h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries