ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

Anatomia Patològica
Oberta fins el 16/11/2021 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

Especialitat en Anatomia Patològica

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable en el diagnòstic de patologia quirúrgica, citologia i patologia molecular en l’àrea de dermatopatologia. Coneixement de patologia autòpsica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:00h (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries