ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC D’OFTALMOLOGIA (ICOF)

Oftalmologia
Oberta fins el 22/11/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Oftalmologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpia de l’especialitat. Es valorarà experiència en Hospital Universitari en l’àmbit d’Oftalmologia General a les àrees  de consultes Externes, Tractaments Intravitris, Urgències i suport a l’Atenció Primària.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries