ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDIC)

Radiodiagnòstic
Oberta fins el 22/11/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Radiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència professional en radiologia abdominal, amb competències professionals en totes les tècniques diagnòstiques i intervencionistes pròpies de l’àrea.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, 40h/s

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries