ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC(CDB)

Anatomia Patològica
Oberta fins el 23/11/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciatura en Medicina i Cirurgia

Especialitat en Anatomia Patològica

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en la identificació de patrons de lesió en seccions de teixit, per tal de poder realitzar anotació d’imatges de patologia digital. Experiència en el diagnòstic de patologia quirúrgica: citologia i patologia autòpsica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:00h (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries