ESPECIALISTA A LA DIRECCIÓ MÈDICA. ANESTESIOLOGIA

ANESTESIOLOGIA
Oberta fins el 29/11/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. 

Especialitat en Anestesiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en cirurgia urològica, ginecològica i procediments mínimament invasius

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40h/s).  

Documentació a lliurar

· Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).

· Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.

· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.

· Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries