ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDIC)

Medicina Nuclear
Oberta fins el 07/12/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Medicina Nuclear.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Cíinic de Barcelona.

Experiència en PET, TAC i Tècniques de Gammagrafia Convencional. Coneixements en traçadors de PET NO FDG.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, 30h/s.

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries