ESPECIALISTA A LA DIRECCIÓ MÈDICA. ANESTESIOLOGIA (DM)

Anestesiologia
Oberta fins el 09/12/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. 

Especialitat en Anestesiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència assistencial en anestesiologia per a cirurgia abdominal i procediments diagnòstics i experiència en avaluació i optimització preoperatòria.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent; 

 · Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).

· Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.

· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.

· Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries